Đèn led panel phòng sạch

Máng đèn phòng sạch 300*600 và 300*1200

Đèn led phòng sạch - Hình ảnh thực tế

Đèn led phòng sạch - Test độ sáng

Đèn chiếu sáng cho phòng sạch

Đèn phòng sạch lắp nổi

Giới thiệu đèn led phòng sạch VCR